Kouluttaudu eläinfysioterapeutiksi

Eläinfysioterapeutiksi voi kouluttautua koulutettu fysioterapeutti, jolla on useiden vuosien eläinkokemus.

Kuka voi olla eläinfysioterapeutti?

Eläinfysioterapeutti on ammattikorkeakoulussa (tai ennen opistoasteella) fysioterapeutin tutkinnon suorittanut henkilö (Fysioterapeutti (AMK), Bachelor of Health Care, 210 pistettä, 3,5 vuotta), jolla on useiden vuosien eläinkokemus, ja joka on täydentänyt ammattitaitoaan eläinfysioterapiaopinnoilla (mm. Eläinfysioterapian erikoistumisopinnot, 30 op).

Tällä hetkellä eläinfysioterapeutteja koulutetaan SAMK:ssa.

Eläinfysioterapia (30 op) -täydennyskoulutus SAMK:ssa

Toteutus

Opinnot kestävät syyskuulle 2024. Käytännön harjoittelua sisältävät lähiopetusjaksot ovat pääsääntöisesti kerran kuussa perjantaisin ja lauantaisin. Tämän lisäksi teorialuentoja toteutetaan opettajasta riippuen etäopetuksena arki-iltaisin 1–2 krt kuukaudessa. Opintoihin sisältyy tehtäviä ja tenttejä sekä itsenäistä työskentelyä. Lisäksi opintoihin kuuluu lyhyt alan käytännön työhön liittyvä tutustuminen. Koulutuspaikkana on pääsääntöisesti Satakunnan ammattikorkeakoulu (Satakunnankatu 23, Pori). Osa kontaktijaksoista saatetaan toteuttaa pääkaupunkiseudulla.

Eläinfysioterapian täydennyskoulutuksen lähtökohtana on opiskelijoiden fysioterapeuttinen osaaminen. Tämä täydentyy opintojen aikana näyttöön perustuvalla eläinfysioterapiaosaamisella.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu AMK-tutkinnon (tai aiemman opistoasteen tutkinnon) suorittaneille fysioterapeuteille, joilla on kokemusta eläinten kanssa toimimisesta, ja jotka ovat kiinnostuneita ammattitaitonsa ja asiakaskuntansa laajentamisesta eläinten fysioterapiaan.

Valintaperusteet

Valinta tehdään tutkinnon/tutkintojen, työkokemuksen, suuntautumisen, motivaation ja ennakkotehtävän perusteella.

Vastuuopettaja

Koulutuksen vastuuopettajana toimii opetuspäällikkö Hanna Tuominen (hanna.tuominen@samk.fi).

Hakuaika

Hakuaika: Haku koulutukseen on kevään 2023 osalta on päättynyt.

(lomake aukeaa haun käynnistyessä)

Toteutusaika

Opetus alkaa 14.–15.4.2023. Kevään muut kontaktipäivät ovat: 5.–6.5. ja 26.–27.5.2023. Opetus jatkuu 26.–27.8.2023.

Koulutus päättyy syyskuussa 2024.

Koulutuksen hinta

3750 € (verollinen hinta 4650 €), koulutus laskutetaan kolmessa erässä.

Ennakkotehtävä

Videoi tilanne, jossa tarkastat hevosen suunterveyden (toinen puoli riittää), pituus maks. 3 min. Laita linkki hakulomakkeeseen siihen varattuun kenttään.

Osaamistavoitteet

Opintojen osaamistavoitteina on, että fysioterapeutti:

  • Osaa etsiä ja laajentaa eläinfysioterapiaan liittyvää ajantasaista tietoa, kehittää itseään jatkuvan oppimisen periaatteella, käyttää hallitusti alaan liittyviä käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita sekä toimia ammattietiikan mukaan
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eläimen yksilöllisen fysioterapiaprosessin parhaaseen saatavilla olevaan tutkimukselliseen tietoon ja eläinfysioterapeuttien kliiniseen kokemukseen perustuen
  • tuntee fysioterapian toimintakentän eläinlääkintäsektorilla ja toimii itsenäisesti eläinfysioterapia-alan ammatinharjoittajana tai alan asiantuntijatehtävissä moniammatillisissa työryhmissä eläinfysioterapian ammattilaisena
  • viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, kohdentaa viestinsä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti niin eläinlääkintäsektorille kuin alan ulkopuolisille yhteistyötahoille.

Oletko valmis eläinfysioterapeutti? Liity Suomen Eläinfysioterapeuttien jäseneksi!

Voit liittyä myös jo opiskeluaikana yhdistyksen kannatusjäseneksi.