Skolning

Djurfysioterapeuterna i Finland har en yrkeshögskoleexamen på 3,5 år vid yrkeshögskola. Den motsvarar en kandidatexamen och är internationellt jämförbar med en Bachelor’s Degree. Efter två års arbete inom fysioterapin på human sidan kan man söka till specialiserings studier i djurfysioterapi (1,5 år deltids studier, 30 studiepoäng, ECTS). Med dessa avklarade blir man djurfysioterapeut.

Finlands Djurfysioterapeuter rf. (FDF) grundades år 1997 och har för tillfället över 130 medlemmar. Föreningen har cirka 100 medlemmar som arbetar aktivt med djurfysioterapi och delvis eller helt försörjer sig inom branschen. Alla egentliga medlemmar i föreningen har utbildningen som beskrivs ovan. Djurfysioterapi studerande och andra söm är intresserade av djurfysioterapi kan godkännas som stödmedlemmar.

Finlands Djurfysioterapeuter rf är en förening för specialinriktning och fungerar under Finlands Fysioterapeuter rf.

Föreningens mål är att främja djurfysioterapeuternas status och arbetskunskaper och möjligheter, samt att utveckla samarbetet mellan djurfysioterapeuter och annan personal inom djurhälso- och sjukvården i Finland samt internationellt.

Föreningen erbjuder sina medlemmar ett nyhetsbrev fyra gånger per år, samt fortbildning minst två gånger per år.

Föreningen uppmanar medlemmar som aktivt arbetar med djurfysioterapi att delta i yrkesmässig fortbildning minst en gång vartannat år för att uppdatera och utveckla sina professionella kunskaper.

Situationen för djurfysioterapin i Finland idag

Yrkesbenämningen fysioterapeut är skyddad enligt lagen. (Notera att fysioterapeut i Finland är motsvarande till Sveriges sjukgymnast). Största delen av fysioterapeuter arbetar som enskilda näringsidkare i samarbete med veterinärer eller veterinärstationer. Det finns även några fysioterapeuter som är anställda av veterinärkliniker eller sjukhus.

Fysioterapeuterna får inte göra diagnoser eller ordinera medicinering. För att rehabilitera sjuka djur krävs remiss från den vårdande veterinären. Några försäkringsbolag ersätter fysioterapi med veterinär remiss.

Tag kontakt

Anna Boström

tel: +358 9 19157201 eller +358 50 3540 654