Yhdistys

Suomen Eläinfysioterapeutit ry on perustettu vuonna 1997 ja on Suomen Fysioterapeutit ry:n erikoisalayhdistys.

Suomen Eläinfysioterapeutit ry

Suomen Eläinfysioterapeutit ry:n tarkoitus on kehittää eläinfysioterapeuttien ammattitaitoa ja toimintaa sekä edistää yhteistyötä eläinten hyvinvoinnista vastaavien henkilöiden ja tahojen kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Eläinfysioterapia perustuu eläimen liikkumisen ja toimintakyvyn tuntemiseen. Se on luonteeltaan ennaltaehkäisevää, kuntouttavaa tai ylläpitävää.

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää eläinfysioterapeuttien ammattitaitoa ja toimintamahdollisuuksia sekä lisätä yhteistyötä eläinlääkintätoimessa olevien ammattikuntien kanssa. Yhdistys toimii eläinfysioterapeutteja yhdistävänä ja heidän etujaan ajavana järjestönä. Yhdistys velvoittaa jäsenensä toimimaan aina eläinten hyvinvoinnin puolesta.

Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä on kiinnostunut eläinfysioterapiasta. Varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä vain fysioterapeutteja. Varsinaisella jäsenellä tulee olla eläinfysioterapian täydennyskoulutus ja hänen tulee olla Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsen.

Eläinfysioterapian lähtökohdat

Eläinfysioterapeutti tuntee eläimen anatomian ja fysiologian, ymmärtää eläimen liikemallit sekä tuntee sen käyttäytymisen. Terapeutti työskentelee usein yhteistyössä eläinlääkärin kanssa, mutta eläimen voi tuoda eläinfysioterapiaan myös ilman lähetettä. Tutkimisen ja arvioinnin perusteella hoidolle luodaan yhdessä omistajan kanssa yksilölliset tavoitteet, minkä perusteella valitaan fysioterapeuttiset keinot.